Utbildningskommitté

Peter Elbe

Ordförande
2013-2018

Linda Lundgren

Ledamot och ATLS ansvarig
2016-2018

Björn Frisk

Kursansvarig
2013-2017

Layla Mirzaei

Representant Kirub
2017-2019

Per Hellman

Professorsrepresentant
2016-2018

Johan Ungerstedt

Studierektorsansvarig
2017-2020