Styrelsen

Catharina Ihre-Lundgren

Ordförande
2020-2023

Per-Anders Larsson

Skattmästare
2018-2021

Mikael Bergenheim

Vetenskaplig sekreterare
2020-2022

Anna Höök

Redaktör
2018-2021

Karin Adamo

Ledamot
2020-2022

Gabriella Jansson Palmer

Utbildningssekreterare
2019-2021

Andreas Muth

Ledamot
2019-2021

Linus Axelsson

Ledamot
2020-2022

Arthur Jänes

Ledamot

2020-2022

Martin Almqvist

Internationell sekreterare
2021-2023

Barbara Dürr

Föreningens sekreterare