Styrelsen

Claes Jönsson

Ordförande
2016-2019

Anders Hyltander

Skattmästare
2015-2017

Lars Enochsson

Vetenskaplig sekreterare
2016-2018

Jakob Hedberg

Redaktör
2015-2017

Layla Mirzaei

Ledamot
2016-2019

Peter Elbe

Utbildningssekreterare
2016-2019

Sara Regnér

Ledamot
2016-2018

Magnus Kjellman

Ledamot
2016-2018

Anette Persson

Ledamot
2016-2018

Malin Sund

Internationell sekreterare
2015-2017

Barbara Dürr

Föreningens sekreterare