Svensk Kirurgisk Förenings stora forskarstipendium

Svensk Kirurgisk Förening utlyser ett forskarstipendium på 250 000 kr.

Vi söker en ung (yngre än 45 år) drivande forskare inom de kirurgiska vetenskaperna med en klinisk inriktning på sin forskning. Varje region kommer, via ansökan och bedömning i ett regionalt råd, att identifiera de två–tre bästa forskarna i sin egen region. Därefter kommer Svensk Kirurgisk Förenings Kommitté för Kirurgisk Forskning att utse en vinnande representant för varje region och bland dessa utse årets pristagare.

De sex regionala vinnarna förväntas delta i prisutdelningen under måndagkvällen och i en sammankomst under onsdagen på Kirurgveckan.

Ansökan i enlighet med mall på SKFs hemsida, skall insändas till ansvarig för respektive regions råd enligt nedanstående lista senast den 31 mars.

Sökande skall vara medlem i Svensk Kirurgisk Förening 2015-12-31. Ansökan skickas i digital form och i en fil.

Pristagare:

2004 Jesper Lagergren
2005 Henrik Thorlacius
2006 Erik Näslund
2007 Ulf Gunnarsson
2008 Johan Westerdahl
2009 Peter Stålberg
2010 Malin Sund
2011 Anders Wanhainen
2012 Jonas Manjer
2013 Anna Martling
2014 Tomas Lorant
2015 Sara Regnér
2016 Martin Almqvist

Bengt Ihre-fonden utlyser stipendium

Bengt Ihre-fonden utlyser ett stipendium på 100 000 kr för år 2016 till kirurger som forskar inom gastroenterologi.

Stipendiet är tänkt att användas till forskningsarbete med gastroenterologisk eller mag-tarmkirurgisk inriktning. Stipendiet kan även användas till forskning på utländsk institution.

Vi ser gärna sökande som i den postdoktorala karriären börjat eller just har etablerat en självständig forskningslinje med eget handledarskap.

Sökande ska vara specialist eller ST-läkare i kirurgi samt medlem i Svensk Kirurgisk Förening 2015-12-31.

Ansökan enlighet med mall på SKFs hemsida skickas digitalt och i en fil, senast den 31 mars.

Pristagare:

2002

(2 priser)

Lars Börjesson

Anders Rosemar och Maria Bergström delar ett pris

2003

(2 priser)

Leif Törkvist

Per Bümming

2004 David Edler
2005

(2 priser)

Rafael Ehab

Stefan Acosta

2006 Lars Enochsson
2007 Torsten Olbers
2008 Leif Törkvist
2009 Lovisa Strömmer
2010 Bobby Tingstedt
2011 Mikael Hermansson
2012 Sara Regnér
2013 Robert Brännström
2014 Omid Dadr-Azodi
2015 Christian Sturesson
2016 Martin Rutegård

Pris för bästa vetenskapliga ST-arbete

Du som är ST-läkare, eller precis klar specialist, med ett godkänt vetenskapligt ST-arbete kan genom att skicka in ditt arbete till Kommittén för kirurgisk forskning tävla om fina priser. På Kirurgveckan utdelas diplom och 5000 kr till bästa vetenskapliga ST-arbete; ett pris går till en ST-läkare på universitetssjukhus och ett pris till ST-läkare på icke-universitetsklinik. Sista datum för att skicka in arbetet är 31/5.