Blog Elements

You can display blog posts in various ways with the ”Blog Post” element/shortcode. You can see one example here and even more at the blog main menu item of this demo.

Västra götalandsregionen, ST-block

Västra Götalandsregionen vill successivt införa obligatorisk tjänstgöring i allmänmedicin inom relevanta ST-block med start 2018. Svensk kirurgisk Förening och Utbildningskommittén har skrivit ett brev som svar på detta förslag till koncernledning Hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen.

Bilagor:
Ladda ner den här filen (Bilaga_3_tjanstgoring allmanmedicin.pdf) Tjänstgöring allmänmedicin [Tjänstgöring allmänmedicin] 138 kB
Ladda ner den här filen (Brev ST-lakares placering i primarvarden VG-reg.pdf) Brev ST-läkares placering i primärvården VG-reg [Brev ST-läkares placering i primärvården VG-reg] 288 kB

Internationellt stipendium

Nu finns det möjlighet att söka internationellt stipendium…

Ny nationell kursledare och koordinator för ATLS

Martin Sundelöf är ny nationell kursledare och Sofi Sarin ny…

International survey on treatment of complex acute appendicitis

There is still controversy about the optimal management of acute…

WHO:s Global guidelines för the prevention of surgical site infections

WHO:s Global guidelines för the prevention of surgical site…

BJS Editor Assistant Bursary 2017
-

Se bifogad annons. Bilagor:  BJS Editor Assistant…

Bästa vetenskapliga arbete under ST 2017

Som ett led i att öka intresset för klinisk forskning bland…