Svensk Kirurgi nr 1-22

30 SVENSK KIRURGI • VOLYM 80 • NR 1 • 2022 Enkätstudie Nationellt vårdprogram saknas Gallstenskirurgi utförs av de flesta kirurger, från ST-läkare till överläkare, och svårighetsgraden vid en laparoskopisk eller öppen kolecystektomi kan vara minst sagt varierande. Trots att närmare 13 000 kolecystektomier utförs årligen så har Sverige ännu inget nationellt vårdprogram för patienter med gallstensbesvär1. Vården för patienter med gallstensrelaterade sjukdomar varierar i landet, men exakt hur rutinerna vid laparoskopisk kolecystektomi och peroperativ kolangiografi ser ut på olika sjukhus är tidigare inte undersökt. Varierande komplikationsfrekvens Av GallRiks senaste årsrapporter framgår det tydligt att komplikationsfrekvensen vid gallstenskirurgi skiljer sig åt i landet. Den bakomliggande förklaringen till detta är okänd, men sannolikt multifaktoriell. Lokala traditioner för rutiner och handläggning bidrar, varierande täckningsgrad vid 30-dagars uppföljningen samt att kliniker rapporterar in sina komplikationer i olika utsträckning beroende på hur uppföljningen utförs2. Demografiska faktorer har däremot inte kunnat förklara skillnaden i utfall3. Digital enkätstudie Vi har utfört en digital enkätstudie där frågorna fokuserade på rutiner för utförande och bedömning av peroperativa kolangiografier, behandling av koledokusstenar (≥5mm) och ackreditering av ST-läkare i gallstenskirurgi. Projektet låg till grund för Oskar Krakaus examensarbete på läkarutbildningen i Örebro 2020. Delar av resultaten från enkäten och uppsatsen presenteras i denna artikel. Metod En digital enkät skickades under hösten 2020 ut till samtliga 73 GallRiks-anslutna kliniker, via enkätverktyget Survio.com. Totala antalet utförda kolecystektomier på respektive enhet 2019 registrerades. Sjukhusen klassificerades i olika grupper baserat på verksamhetsform, operationsvolym och klinikprofil. 1. Verksamhetsform: Universitets-, läns-, länsdelssjukhus eller privatklinik Rutinerna vid gallstenskirurgi skiljer sig åt i Sverige Oskar Krakau, AT-läkare vid Länssjukhuset Ryhov, Johanna Österberg och My Blohm, kirurger i Mora, presenterar resultaten från en enkätstudie de genomfört. Fokus har varit handläggning vid peroperativ kolangiografi, behandling av koledockusstenar och ST-utbildning. Resultaten belyser tydligt behovet av ett nationellt vårdprogram för gallstenskirurgi, enligt författarna. OSKAR KRAKAU Jönköping oskar.krakau@rjl.se JOHANNA ÖSTERBERG Mora johanna.osterberg@regiondalarna.se MY BLOHM Mora my.blohm@regiondalarna.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=