Svensk Kirurgi nr 4-21

196 SVENSK KIRURGI • VOLYM 79 • NR 4 • 2021 Forskning ”Prins Aladin av Lampan har ingen lampa kvar, han trevar under manteln, där lampan var, han söker efter Ringen, men ringen finner ingen, som inga ringar har. Prins Aladin den Store har tappat sitt förnuft och trevar blint i luft” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Gustaf Fröding* Visselblåsarna fortsätter kämpa De medicinska facktidskrifterna i Sverige har inte slutat rapportera om Macchiariniaffären. Inte heller har läkarnas behov av att kommen- tera artiklarnas innehåll på något sätt minskat över tid. Själva Macchiari- niaffären är inte avslutad, en dom- stolsrättegång är inplanerad 2022 samtidigt som exempelvis ”visselblå- sande” läkare kämpar för upprättelse och etik. Behovet av att ventilera och diskutera kirurgaffären i olika medi- cinska husorgan pågår alltjämt. De olika reflektionerna och kommenta- rerna blir historiska tidsdokument. I denna artikel beskriver jag en upp- följande mediestudie av kvarstående problem och diskussionsämnen som förelegat under perioden 2017–2021 i de tre medicinska tidskrifterna; Läkartidningen, Dagens Medicin och Sjukhusläkaren. Studien som presen- teras är en fortsättningsstudie av en tidigare undersökning jag gjort och som publicerats i Svensk Kirurgi år 2016 1 . Syftet med den här studien har varit att ta reda på i vilken omfatt- ning som läkare deltagit i nyhetsrap- porteringen, opinionsbildningen och kommentarsfunktionerna i de tre medicinska tidskrifterna; Läkartid- ningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. Studien har ett särskilt fokus på långtidsföljderna av den så kallade ”Macchiariniaffären” i media. Många drabbade Under hösten år 2010 rekrytera- des kirurgen Paolo Macchiarini till Karolinska Institutet och Karolin- ska Universitetssjukhuset. Det finns många ämnen som har avhandlats inom ramen för den så kallade ”Mac- chiariniaffären” såväl i traditionella nyhetsmedier som i medicinska fack- tidskrifter, deras sociala medier och kommentarsfält 1,2 . Affären har också genomgått flera olika gransknings- processer 3,4,5 . Genomgående sedan affären uppdagades har den handlat om olika typer av förluster 6 . Skador, Macchiariniaffären – en mediestudie – en uppföljande mediestudie av kvarstående problem i medicinska tidskrifter Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för kirurgi, Umeå Universitet, har gjort en mediestudie om eftermälet kring den oavslutade Macchiariniaffären. Att motverka tystnadskultur och främja öppenhet i den offentliga debatten är centralt. SAMMANFATTNING • Åren 2017-2021 publicerades totalt 265 artiklar i Läkartidningen, Dagens Medicin och Sjukhusläkaren där 75 ”trådkommentarer” från företrädesvis läkare synliggjordes. • Nyhetsrapporteringen och diskussionerna har främst fokuserat på rättsliga prövningar av affären och expertgranskningar men även etiska perspektiv. • Berättarrösterna är främst läkare inom skilda specialiteter. Röster från patienter och närstående saknas i stort sett helt och hållet under hela perioden. JÖRGEN LUNDÄLV Umeå jorgen.lundalv@umu.se Foto: Sören Håkanlind

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=