UEMS enkät om kvinnliga kirurgers arbetssituation i Europa

UEMS Section of Surgery genomför nu en stor kartläggnings över kvinnliga kirurghets arbetssituation i Europa.

Jag hoppas många svenska kirurger vill göra sin röst hörd och svarar på enkäten. Enkäten tar 5 minuter att genomföra.

What are the obstacles for women in surgery?

U.E.M.S. Section of Surgery is conducting a pan-European survey.

All female surgeons are invited!

Your opinion matters!

This link takes you to the survey: https://sv.surveymonkey.com/r/7K8M9GF

Malin Sund
Internationell sekreterare SKF
Secretary
Section of Surgery UEMS