BJS open access journal

www.bjsopen.com

Ny styrelse SKF

Från vänster:

Sara Regnér, Peter Elbe, Malin Sund, Jakob Hedberg, Claes Jönsson, Layla Mirzaei, Magnus Kjellman, Anette Persson, Anders Hyltander och Lars Enochsson.

Forskningsanslag SFÅV

Skandinaviska Forskningsstiftelsen för Åderbråck och Vensjukdomar, SFÅV, syftar till att främja forskning inom sjukdomar hos människan på grund av sviktande venfunktion. Årets forskningsanslag uppgår till 200 000 kr. Sista ansökningsdag 27/3.

http://venforsk.se